loader

سریال اسرار خانواده

«کمال ایپکسی »کارمندی معروف است که با همسرش «سوزان»و بچه هایش «مرت »و «چیچک» در استانبول زندگی می کند . با اتفاقاقاتی که برای پسرش (مرت)رخ می دهد مشخص می شود او خانواده ای دیگر در آدانا دارد . عشق جوانی کمال ، «نیلگن» و بچه های دوقلویش «قدیر»و «حسرت »دور از چشم ها در آدانا زندگی می کنند . کمال که در حال سپری کردن یک زندگی اجباری است حال برای تصاحب عشق نیمه تمامش و بچه هایش خواهد جنگید…