loader

سریال حلقه

سریال «حلقه» در مورد یک سازمان مافیایی است که این مافیا تمام کارهای غیرقانونی ترکیه را کنترل می کنند. آنها از قدرت گرفتن یکی از اعضایشان می ترسند وتصمیم میگیرندتا‌  او را از میان بر دارند.
۲۵سال قبل یکی از رهبران مافیا به قدرت می رسد. او (ارن کارابولوت) به حدی پیشتاز می شود که برای بقیه خطر محسوب می گردد. به همین دلیل با ربودن نوزادش او را به قربان گاه می کشند. نوزاد دزدیده شده(جهانگیر) با یک نوزاد دیگر(کان) عوض می شود. «حمیرا» همسر ارن وقتی نوزاد خود را نمی یابد نوزاد جدید را مانند فرزند خود بزرگ می کند.
و زمانی میرسد که هر دو پسر بزرگ شده اند و هرکدام با دلایل خاصی در کنار هم قرار میگیرند تا با مافیایی که حلقه وار بهم‌متصل هستند مبارزه کنند ...